Burun eti

Burun eti

Burun eti nedir? Burun eti hastalıkları nasıl oluşur?
Halk arasında burun eti denilen anatomik yapının diğer adı konkadır. Burundan alınan hava, konkalar tarafından ısıtılıp nemlendirilir. Solunum fonksiyonunu düzenleyen konkalar, üst, orta ve alt konka olarak, burnun iki tarafında da aşağıdan yukarıya doğru, üçer adet bulunurlar. Konkaların iç kısmı kemikten, dışı mukozadan, oluşur her ikisi arasında yumuşak doku vardır. Konkalarda hastalık, yumuşak dokudaki ve kemikteki büyüme ve anormalliklerle oluşur. 

Konka Hipertrofisi: Alt konkada meydana gelen konka hipertrofisi denilen büyüme, en sık karşılaşılan burun eti hastalığıdır. Konka hipertrofisi genellikle yumuşak doku kaynaklı olsa da kemiğin ya da hem kemiğin hem de yumuşak dokunun büyümesiyle de ortaya çıkabilmektedir. 

Konka Bülloza: Orta konkada hava bulunmasına “Konka bülloza” denir. Burnun içindeki sinüsleri meydana getiren hava keseciklerinin bir benzeri orta konkanın kemiğinde oluşursa konka bülloza denilen tablo ortaya çıkar. 

Burun eti hastalıkları hangi yöntemlerle tedavi edilir?

Konka Hipertrofisi Tedavisi: 
Konka hipertrofisi tedavisinde ilaç tedavisi uygulanabilir ancak cerrahi tedavi daha etkin bir sağaltım sağlayabilmektedir. Eğer sorun kemiğin aşırı büyümesi ise ameliyat ile büyüyen konka kemiği küçültülebilir. Eğer sorun sadece yumuşak dokuda ise radyofrekans, krioterapiyle, elektrokoterizasyon, argon plazma ile küçültme gerçekleştirilebilir. Lokal anestezi, genel anestezi, sedasyonla konka cerrahisi yapılabilir. 

Bu tedavinin aşamaları nedir?
Submüköz konka redüksiyonu ameliyatı (kemik konka küçültme ameliyatı), her konka için 10-15 dakika sürer. Hasta aynı gün evine gidebilir. 5. günden sonra işine dönebilir. Ameliyatta konkalar fazka küçültülmemeli, tamamı alınmamalıdır. 

Bu tedavi için en uygun dönem/yaş/mevsim nedir?
Yetişkinlerde cerrahi yapılabilirken çocuklarda küçültme işlemi için radyofrekans, elektrokoterizasyon, argon plazma tercih edilir. 

Bu tedaviyi tekrarlamak gerekir mi? Sekonder ameliyata ihtiyaç var mıdır? Hangi koşullarda ihtiyaç olur?
Ameliyatta konka mukozası korunur. Bu sebeple, alerjik riniti olan hastalarda konkalarda yeniden büyüme görülebilir. Küçültme için radyofrekans, elektrokoterizasyon, kriyoterapi, argon plazma yöntemi kullanıldığında konkaların yeniden büyüme ihtimali ameliyata göre daha fazladır. Tekrarlayan konka büyümelerinde tekrarlayan küçültme işlemleri yapılabilir.

Konka Bülloza Tedavisi: 
Hastanın burun tıkanıklığı, sinüzit benzeri bir şikayeti yoksa, orta konka büyümelerine müdahale edilmez. Ama orta konka büyümeleri, burun tıkanıklığına ya da sinüzite yol açıyorsa genellikle ameliyat yapılır. Konka bülloza tedavi edilirken ameliyatla bir kısmı alınır ya da küçültme yöntemi olarak ezme uygulanabilmektedir.

Deviasyon

Deviasyon

Deviasyon nedir, nasıl oluşur?
Çoğunlukla deviasyon adıyla bilinen, burun kemiğinin eğri olma durumu yani (septum deviasyonu), nazal pasajlar (burun pasajı) arasındaki ince duvar (septum nasale) bir tarafa kaydığında oluşur. Septum deviasyonu burnun bir tarafını tıkayabilir ve hava almayı azaltır, bu da solunum zorluğuna neden olabilir. İlaç tedavisi yalnızca şişmiş mukus zarlarını tedavi eder, septum deviasyonunu düzeltmez.

Deviasyon nasıl tedavi edilir?
Septum deviasyonu, ameliyatla düzeltilir. Septum deviasyonu ameliyatına “Septoplasti” adı verilir. Septoplasti sırasında septum nasale olabildiğince düzleştirilir ve burnun ortasına yerleştirilir. Bazı durumlarda, burun yeniden şekillendirme ameliyatı (rinoplasti) septoplasti ile aynı anda yapılır.

Septoplasti için en uygun dönem/yaş/mevsim nedir?
Belirtiler çok şiddetli değilse, septum burnun “büyüme merkezini” içerdiğinden, hala büyümekte olan bir çocukta septoplasti yapılmaz, ergenlik döneminde ve yetişkinlerde yapılır. (Kızlarda en az 16, erkeklerde 17 ila 18 yaş). Bazı durumlarda, daha küçük yaşta sınırlı bir konservatif septoplasti gerekebilir. Her mevsim yapılabilen septoplasti ameliyatı, mevsimsel alerjik rinit rahatsızlığı olan hastalarda sonraki döneme ertelenebilir.

Bu tedavinin aşamaları nedir?
Durumun karışıklığına bağlı olarak, septoplasti 30 ila 90 dk. arasında sürebilmektedir. Hasta ve doktorun kararına göre, lokal veya genel anestezi altında ameliyat gerçekleştirilebilir. Ancak genellikle hasta konforu ve sağladığı avantajlar göz önüne alındığında genel anestezi daha çok tercih edilmektedir. Hasta birkaç gün içinde işe ya da okula ve yaklaşık 3 hafta içinde normal rutinine geri dönebilir. Hastaların büyük bir kısmında 1-2 ayda tamamen iyileşme görülür. Hastanın, ameliyattan sonra 2.,4., ve 6. ayında doktorunu ziyaret etmesi önerilmektedir.

Bu tedavi öncesi ve sonrası nelere dikkat edilir?
Hastanın ameliyattan bir süre önce bazı ilaçları almayı bırakması istenebilir. Bu ilaçlar aspirin, kan sulandırıcı ajanlar, bazı ağrı kesiciler ile antidepresanların bazılarını içerebilir. Burada amaç işlem sırasında ve sonrasında aşırı kanama riskinizi azaltmaktır. Hastanın belirli ilaçlara alerjisi varsa, sürekli kullandığı ilaçlar mevcutsa veya kanama sorunları varsa doktoruna bilgi vermesi gerekmektedir. Septoplasti genel anestezi altında yapılacaksa, işlemden önceki gece hasta gece yarısından sonra bir şey yiyip içmemelidir. Burun ve göz bölgesine buz uygulanabilir. Ameliyattan sonra hasta en az 24 saat boyunca araba kullanmamalı, makine kullanmamalı, alkol almamalıdır. İlk 3 hafta ağır kaldırma ve sert fiziksel aktivitelerden kaçınmalıdır.

Bu tedaviyi tekrarlamak gerekir mi? Sekonder ameliyata ihtiyaç var mıdır? Hangi koşullarda ihtiyaç olur?
Basit deviasyonlarda septoplasti operasyonu başarılı yapılırsa tedaviyi tekrarlamak gerekmez. Ancak kıkırdak deformitesinin aşırı olduğu, yatık burun deformitesine neden olacak kadar eğriliğin olduğu hastalarda ameliyat başarılı da olsa ilerleyen dönemde “kıkırdağın hafızası” nedeniyle daha az olmakla beraber yine eğrilik oluşabilir. Ayrıca burna travma olması veya komplikasyon olması durumlarında, deviasyon dışında burunda tıkanıklığa sebep olan başka problemlerin tedavi edilmemesi halinde septoplasti operasyonu başarılı olsa bile tıkanıklık devam edebilir. Ameliyatın başarısız olduğu durumlarda ise ameliyat tekrar yapılabilir.

Ameliyat Sonrası Düzeltme

Ülkemizde gerçekleştirilen en sık kozmetik ameliyat olan burun estetiği nadir de olsa istenen düzeyde iyi sonuçlanmayabilir. Bu durumda ikinci bir düzeltme ameliyatı gerekmektedir. Ameliyat sonrası düzeltme işlemleri iki ayrı nedenle yapılabilmektedir. Birincisi, ameliyatı yapan cerrahın burun ucu veya sırtındaki ufak tefek düzensizlik ya da eğrilikleri daha basit, kısa, küçük bir ameliyat ile düzeltmesidir. Oldukça hassas planlanmış ve çok deneyimli cerrahların yaptığı ameliyatlarda dahi %5 ile arasında değişen oranlarda tamamlayıcı ufak düzeltmelere gereksinim duyulabilmektedir. Düzeltme ameliyatlarının bu gurubu burun estetiğinin doğasında var olan işlemlerdir.

Düzeltme işlemlerinin diğeri ise işin uzmanı olmayan ya da deneyimsiz kimselerce yapılmış olan ameliyatlardan sonra ortaya çıkan oldukça komplike sorunların düzeltilmesi için yapılan ameliyatlardır. Bu hastalarda belirgin çökmeler, ciddi eğrilikler, doku destek kayıpları gözlenebilmektedir. Bu guruptaki hastalarda sorunu düzeltmek için çok daha karmaşık, uzun süren ve zor işlemlere gereksinim duyulur. Özellikle çökmelerin ve destek kayıplarının düzeltilebilmesi için kulak arkası veya kaburgalardan ek kıkırdak almak ve bu kıkırdaklar ile onarımı gerçekleştirmek gerekebilir. Bu hasta gurubunda ulaşılabilecek estetik kazanç diger ameliyatlar ile karşılaştırıldığında daha azdır. Bu durumun hasta ve hekim arasında detaylı olarak görüşülmesi ve beklentilerin daha gerçekçi boyuta taşınması gerekmektedir.

Burun ameliyatlarından sonra düzeltme gerekliliği ortaya çıkarsa doku iyileşmesinin tamamlanması önemlidir. Bunun için 6 ay ile bir yıl arasında bir sure beklenmesi oldukça önemlidir.

Deviasyon

Burun Ucu Estetiği

Burun sırtı veya septumu ilgilendiren bir sorun bulunmayıp problemin sadece burun ucunu ilgilendirdiği durumlarda “tip-plasty” de denilen ve sadece burun ucunu düzeltmeye yönelik cerrahi müdahale yapılabilir. Burun ucu cerrahisinde işlem daha kısa olup şişlikler daha hızlı iyileşme eğilimi gösterir. Ameliyat local anestezi veya sedasyon ile gerçekleştirilebilir. Eğer şartlar ve ameliyatın seyri uygun ise hasta aynı gün evine gidebilir.

Burun ucu estetiği yapılırken burun kemeri ve kemiklerine müdahale edilmediğinden şişlik ve morluklar daha az oluşur. Hastalar işlerine daha erken dönebildikleri gibi yine daha erken egzersizlere ve temas ve topsuz sporlara başlayabilirler.

Burun ucu estetiği yapılırken septum veya konkalara da nefes almayı kolaylaştıracak gerekli işlemler gerçekleştirilebilir.

Burun ucu estetiği daha kısa bir ameliyat gibi görülse de burunun harmonic görünümünü doğrudan ve ileri düzeyde etkilediği için hassas bir cerrahi işlemdir.

Burun Estetiği

Burun Estetiği

Burun, yüzün tam ortasında yerleşmiş ilk bakışta tüm dikkati üstüne odaklayan bir organdır. Bu nedenle estetik burun ameliyatı ülkemizde gerçekleştirilen en sık estetik cerrahi işlemdir. Genel anesteziyle veya sedasyon ile lokal anestezi kombine edilerek yapılabilmektedir. Hastalar tarafından bu iki anestezi yönteminden sıklıkla genel anestezi tercih edilmektedir. Hekimlerin tercihi ise genellikle septum veya daha derinde yerleşik dokulara müdahale gerektiği taktirde genel anesteziye yönelmek şeklindedir. Estetik burun ameliyatlarında hastanın beklentisi, sosyokültürel durumu, anatomik yapısı gerçekleştirilecek ameliyatın planlamasını etkilemektedir. Anatomik yapıdaki en önemli unsur septum deviasyonu veya konka hipertrofisinin bulunup bulunmamasıdır. Bu amaçla ameliyat öncesi değerlendirmede endoskopik yöntemle veya direk rinoskopi ile burun içinin detaylı incelenmesi gerekmektedir.

Rinoplasti ameliyatı, önceden burun ameliyatı geçirilmemiş ise 1,5-2 saat dolaylarında sürmekte iken daha once ameliyat geçirilmiş ise veya ciddi travma ve buna bağlı ileri şekil ve fonksiyon bozukluğu mevcut ise daha uzun sürebilmektedir. Estetik burun ameliyatları yavaş sabırlı ve hassas olarak gerçekleştirilmelidir.

Tampon ve atel kulanılmakta mıdır?

Estetik burun ameliyatlarında tampon uygulama zorunluluğu yoktur. Bununla beraber birçok hekim silicon, xeroform, veya merocel gibi melzemeler kullanmayı tercih etmektedir. Sözü edilen malzemeler ameliyat sonrası iç destek, havayolu açıklığının korunması, kanama kontrolü gibi amçlarla kullanılmaktadır. Burnun dışına ise plastik veya alçıdan bir kalıp uygulanır. Ameliyat sonrası hastanede yatmak şart değildir. Ancak genellikle hastalar bir gece hastanede yatırılmaktadır.

Ameliyat sonrası erken dönemde hastayı neler bekler?

Ameliyat sonrası hasta yatağına çıktığında burun üzerinde bir kalıp, bandaj ve bunların üzerinde ise torba üzerinde buz olduğunu fark eder. Genellikle ağrı olmaz ancak anestezi etkisine bağlı hafif bulantı kusma olabilir.

Estetik burun ameliyatı sonrası morluk oluşur mu?

Operasyon sonrası hafif morluk ve şişliklerin olması gayet doğaldır. Eğer ameliyatta kemiklere yönelik girişim yapılmaz ise şişlik ve morluk yok denecek kadar az oluşur. Morluk ve şişlikleri önlemek veya azaltmak için göz üzerine ve çevresine soğuk uygulama yapılabilmektedir. Bu amaçla gözler ve yanak üzerine ince bir örtü üzerinden iki saatte bir 15-20 dakika torba içerisinde buz uygulanabilir. Bu işlem 24-48 saat sürdürülür. Bir hafta sonra burun üzerindeki kalıp alındıktan sonra morluk ve şişlik oldukça hafifler.

Burun estetiği sonrası ne zaman işe dönülebilir?

Burun estetiği yapılan hasta geçirdiği cerrahi işlemin kapsamına gore değişmekle birlikte eğer masabaşı bir iş yapmakta, ağır ve stresli bir tempo ile çalışmamakta ise 7-10 gün içinde işine başlayabilir.

Burun ameliyatı sonrası nihai sonuç ne zaman ortaya çıkar?

Estetik burun ameliyatının birinci haftasında kalıp çıkarıldıktan sonra morluk ve şişlikler iyice kaybolmaya başlar bu dönemde burnun şekli kabaca belirmekle beraber nihayi şeklin ortaya çıkması için 6 ay-1 yıl beklenmelidir.

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Burun ameliyatı sonrası erken dönemde travmadan korunmak oldukça önemlidir. Bu nedenle 8 hafta toplu ve vucut teması gerektiren sporlardan uzak durulmalıdır. İki hafta sonra hafif egzersiz ve yürüyüşler ile yüzme yapılabilir. Ancak güneş ışığına doğrudan maruziyetten, solarium ve saunadan kaçınılmalıdır. Burun estetiği tedavi süreci ameliyat sonrasında da devam eden dinamik süreçtir. Bu nedenle ameliyat sonrasında kontroller önemlidir. Hastalar ameliyat sonrası ½,1,3,6,12,24. aylarda kontrollere çağrılarak izlenir. Kimi hastalara bazı masajlar önerilebilir.

Ameliyat sonrası solunum nasıl olur?

Ameliyat sonrası burun içine yerleştirilen silikon çıkarıldığında rahat nefes alındığı farkedilir. Ancak burun içi dokulardaki şişme, kabuklanma, sekresyon ve ödem nedeniyle hava akışı bir miktar bozulur. İlerleyen günlerde ise yavaş yavaş düzelir. Bu dönemde burun solunumunu desteklemek için bazı damla, sprey veya kremler verilerek şikayetlerin azaltılması gerekebilir. Kimi hastalarda alerjik nedenlerle ameliyat sonrasında da solunum problemleri devam edebilir.

Ameliyat sonrası ikinci bir işleme gerek duyulur mu?

Burun ameliyatının ardından son şeklin oturmasını takiben istenmeyen durumlar için % 5 oranda ikincil girişimler gerekebilir. İkincil girişimler ameliyat öncesi beklentiler ve yapılabilecekler ile ilgili ayrıntılı görüşmeler ile hekim ve hastanın iyi bir senkronizasyon kurması ile azaltılabilir. Burnun yapısal özelliklerine,hastanın yaşına, geçirilen ameliyat ve travmalara bağlı olarak her olgu için bazı sınırlar vardır ve bunlar etraflı bir şekilde konuşulmalıdır.