Ulusal Yayınlar

Yazılan ulusal kitaplar, kitaplarda bölümler, makaleler:

1. Hamaloğlu E, Konaş E, Morbid Obezitede Cerrahi Tedavi. Editör: Gürlek A. Obezite Ankara: Güneş Kitabevi, 2005; 83-106

2. Konaş E, Şafak T. Vulvo-Vajinal Rekonstrüksiyonda Kullanılan Vulvo- Vajinal Flep Teknikleri. Editör: Ayhan A. Jinekolojik Onkoloji Ankara: Güneş Kitabevi, 2011 (Baskıda).

3. Konaş E, Aksu AE, Mavili ME. Kraniofasiyal Mikrozomi. Editör: Sayek İ. Temel Cerrahi 4. Baskı Ankara: Güneş Kitabevi.

4. Konaş E, Aksu AE, Mavili ME.. Kraniosinostozlar. Editör: Sayek İ. Temel Cerrahi 4. Baskı Ankara: Güneş Kitabevi.

5. Konaş E, Aksu AE, Mavili ME.. Kraniofasiyal Sendromlar. Editör: Sayek İ. Temel Cerrahi 4. Baskı Ankara: Güneş Kitabevi.

6. Konaş E, Aksu AE, Mavili ME. Yüz Yarıkları. Editör: Sayek İ. Temel Cerrahi 4. Baskı Ankara: Güneş Kitabevi.

7. Mavili ME, Konaş E. Ortognatik Cerrahi. Editör: Sayek İ. Temel Cerrahi 4. Baskı Ankara: Güneş Kitabevi.

8. Konaş E, Kayıkçıoğlu A. Estetik Rekonstrüktif Rinoplasti (ÇEVİRİ). Çeviri Editörü: Özmen S. “Mastering Rhinoplasty” 2. Baskı Ankara: Güneş Kitabevi.

9. Konaş E, Kayıkçıoğlu A. Yanıkta Geç Dönem Rekonstrüksiyon. Editör: Yorgancı K. “Yanık” 1. Baskı Ankara(Baskıda).

10. 1. C. Öztekin, E. Konaş, A. Kayıkçıoğlu, A. Keçik. Nadir Bir Nazoplasti Komplikasyonu: Perioküler HSV Reaktivasyonu.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Nisan 2005, 13(11), 39-41.

11. 2. E. Konaş, M. G. Tunçbilek, Ş.Y., M. Yurdakök, M. E. Mavili. Pierre-Robin Sekanslı Yenidoğanda Solunum Sıkıntısı ve Beslenme Güçlüğünün Distraksiyon Osteogenezi ile Aşılması. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011;54: 32-34

12. 3. E. Konaş, G. Tunçbilek, M. E. Mavili. Dudak Damak Yarıklarında Yüz Gelişimi, Kraniofasiyal Deformiteler ve Tedavi Modaliteleri. Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi Özel Dergisi-Dudak Damak Yarıkları Özel Sayısı.