Uluslararası ve Ulusal Bildiriler

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

1. Konaş E, Mavili ME, Korkusuz P, Demir D, Öner F, Canter HI. Acceleration of Distraction Osteogenesis with Drug Releasing Distractor. XIXth Congress of the European Association for Craniomaxillofacial Surgery September 9th-12th 2008, Bolognia, Italy.

2. Konaş E, Mavili ME, Korkusuz P, Demir D, Öner F, Canter HI. Acceleration of Distraction Osteogenesis with Drug Releasing Distractor The XIXth Congress of the International Association for Oral-maxillofacial Surgery May 24th-27th 2009, Shanghai, China.

3. Konaş E, Mavili ME, Korkusuz P, Demir D, Öner F, Canter HI. Acceleration of Distraction Osteogenesis with Drug Releasing Distractor The XIII Congress of the ISCFS September 26th-30th 2009, Oxford, UK

4. Konaş E, Emin Mavili M, Korkusuz P, Demir D, Oner F, Canter HI. Acceleration of distraction osteogenesis with drug-releasing distractor. 24th Europian Association of Plastic Surgeons Research Council

5. Konaş E, Tunçbilek G, Kayıkçıoğlu A, Mavili E. Management of Airway and Feeding Obstacles in Pierre Robin Sequence. Bi-annual meeting of the European Society for Craniofacial Surgery September 23rd-25th 2010, Rotterdam, Holland. (Abstraktı basılmamış uluslarası toplantıda sunulmuş bildiri)

6. Konaş E Severe Midline Cleft and It’s Treatment. 30th European Plastic Surgery Workshop 22-29 January 2012 Kitzbühel, Austria

7. Konas E Recalcitran Palatal Fistula: A New Approach30th European Plastic Surgery Workshop 22-29 January 2012 Kitzbühel, Austria

8. Konas E Airway management in micrognatia. 30th European Plastic Surgery Workshop 22-29 January 2012 Kitzbühel, Austria

9. Konas E Rare Cases: Arhinia. 31st European Plastic Surgery Workshop 20-25 January 2013 St.Moritz, Switzerland

10. Konas E Things Iwould do different now: Nasal Reconstruction. 31st European Plastic Surgery Workshop 20-25 January 2013 St.Moritz, Switzerland

11. Konas E Dorsal Lining in Rhinoplasty. 31st European Plastic Surgery Workshop 20-25 January 2013 St.Moritz, Switzerland

12. Konaş E Giant Cystic Lymphangioma of a Newborn 32nd Europian Plastic Surgery Workshop 18-25 January 2014 Galtür, Austria

13. Konaş E Rare Complication of LeFort II Osteotomy: Oculorrhea. 32nd Europian Plastic Surgery Workshop 18-25 January 2014 Galtür, Austria

14. Konaş E Syngnathia: Complete Maxillomandibular Fusion 32nd Europian Plastic Surgery Workshop 18-25 January 2014 Galtür, Austria

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

E1. A. Emre Aksu, Ersoy Konaş, Sevim Balcı, Tunç Şafak, Abdullah Keçik “Sindaktili, Malabsorbsiyon ve Hipogamaglobulinemi İlişkisi Yeni Bir Sekans Olabilir mi? Bir Olgu Üzerine Klinik ve Genetik Tartışma.” 24. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 2002 Ankara

E2. H. İ. Canter, E. Konaş, İ. Vargel, B. Özbatır, F. Öner, Y. Erk “Silikon Meme Protezlerinden Salınan 5-Fluorourasilin Kapsül Oluşumuna Etkisi” Estetik Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi ve Rinoplasti Kursu (11 Mayıs -15 Mayıs 2005, İstanbul)

E3. E. Konaş, H. İ. Canter, M. E. Mavili “Servikal Aksesuar Aurikula” 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi (20 Eylül–23 Eylül 2006, Ankara)

E4. E. Konaş, H. İ. Canter, M. E. Mavili “Atipik Anomaliler ile Seyreden Goldenhar Kompleksi: Sperktrum Halen Genişliyor mu?” 28. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi (20 Eylül–23 Eylül 2006, Ankara)

E5. E. Konaş, A.E. Aksu, O. Bitik, Ö. Özkaya, T. Şafak Epidermodisplasia Verrükiformis ile Birliktelik Gösteren Malign Proliferatif Trikilemmal Kist: Tanısı, Tedavisi ve Prognozu 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 2006 Ankara

E6. A. E. Aksu, A. Çetin, E. Konaş, A. Keçik Bilateral Tetik El Bileği ve Karpal Tünel Sendromu: Bir Olgu Sunumu 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 2006 Ankara.

E7. E. Konaş, M. E. Mavili, P. Korkusuz, D. Demir, F. Oner, H. İ. Canter, “Kontrollü BMP Salan Distraktör ile Dİstraksiyon Osteogenezi Hızlandırılabilir Mi?” 29. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi (17 Ekim – 20 Ekim 2007, Eskişehir), Uzman Deneysel Yarışma Bildirisi.

E8. G. Tunçbilek, E. Konaş, F. Özgür Damak Onarımında Bir Kurtarma Tekniği: Nazal Mukozanın Palatin Prosese Dikilmesi 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 2008 Antalya

E9. H. İ. Canter E. Konaş, P. Korkusuz, D. Demir, F Oner, , M. E. Mavili “Osteoradionekroz gelişmiş kemiklerde plak vida sisteminden kontrollü yavaş salınan BMP-2 ile osifikasyonun arttırılması.” 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 2008 Antalya, Uzman Deneysel Yarışma Bildirisi.

E10. H. İ. Canter, E. Konaş, B. Çil, B. Peynircioğlu, E. Karabulut, G. Tunçbilek, A Kayıkçıoğlu, Y. Erk Baş Boyun Bölgesindeki Vasküler Malformasyonların Tedavisinde Minimal İnvaziv Cerrahi Sonuçlarının Volümetrik Ölçüm ile Değerlendirilmesi 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 2008 Antalya

E11. E. Konaş , H. İ Canter , P. Korkusuz, D. Demir F. Öner, M. E Mavili . Ekstravazasyon yaralanmalarında yeni bir Tedavi Yöntemi: Kontrollü İlaç Salım Sistemleri. 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 2009 Adana, Türkiye.

E12. E. Konaş, G. Tunçbilek, A. Kayıkçıoğlu, M.E. Mavili, Kemik Füzyonu ile Seyreden TME Ankilozunda Distraksiyon Yardımlı Gap Artroplasti ve Kostokondral Greft İnterpozisyonu ile Rekonstrüksiyon. 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ekim 17-21, 2009, Adana, Adana, Türkiye.

E13. U. S. Ersoy, E. Konaş, G. Bozkurt, G. Edinsel Frontoparietal Kemik Defektlerinin Otojen Kalvaryal Kemik Greftleri ile Rekonstrüksiyonu 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ekim 17-21, Adana 2009, Türkiye.

E14. Ş.Şimşek, H. İ.Canter, E. Konaş P. Korkusuz, D. Demir ,F. Öner, M. E. Mavili. Yanık Tedavisinde Yeni Bir Yöntem: Kontrollü GMC-SF Salım Sİstemi 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ekim 17-21, 20099 Adana, Türkiye.

E15. U. S. Ersoy, E. Konaş, G. Tunçbilek, Frontoorbital Stabilizasyonun “H” Şeklindeki Kemik Greftleri ile Sağlanması 31. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Ekim 17-21, 2009, Adana, Türkiye

E16. Mustafa Kürşat Evrenos, Gökhan Tunçbilek, Ersoy Konaş, Gökhan Bozkurt, Aycan Kayıkçıoğlu, Emin Mavili Treacher Collins Sendromu Malar Hipoplazi Augmentasyonunda Alternatif Yöntem: Modifiye Sandviç Epikraniyel Flep. 32. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eylül15-19, 2010, Trabzon, Türkiye

E17. E. Konaş, G. Tunçbilek, A. Kayıkçıoğlu, E. Mavili. Oronazal Fistüllerin Mastoid Fibrofat Greft ile Çok Katlı Onarımı. 32. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eylül15-19, 2010, Trabzon, Türkiye

E18. E. Konaş, E. Yörük, G. Tunçbilek, A. Kayıkçıoğlu, D. Kaya, H. El, İ. Kocadereli, E. Mavili. Radyoterapiye İkincil Orta yüz Hipoplazisinin LeForte III osteotomisi ve Distraksiyon Osteogenezi ile Tedavisi-Olgu Sununmu. 32. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eylül15-19, 2010, Trabzon, Türkiye

E19. E. Konaş, M. Sürmeli, G. Tunçbilek, A. Kayıkçıoğlu, F. Özgür Konjenital Syngnathia. 32. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eylül15-19, 2010, Trabzon, Türkiye

E20. E. Konaş, G. Tunçbilek, A. Kayıkçıoğlu, E. Mavili. Komplike ve Geç Maksilla-Mandibula Fraktürlerinin Onarımlarında Ortodontik Splint Yardımlı Redüksiyon ve Braket Aracılı İntermaksiller Fiksasyon. 32. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eylül15-19, 2010, Trabzon, Türkiye