Yara iyileşmesi sonucu oluşacak iz kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı kremler ve iz tedavisi uygulamaları yara izinin görünümünde azalma sağlanabilse bile hiçbir iz tamamen yok olmaz.
İzsiz bir ameliyat ya da dikiş tekniği yoktur. Plastik cerrahi uygulamalarıyla izin azaltılması ya da gizlenebilir bir yere taşınması sağlanabilir.