Burun ameliyatları, bir yandan hastaların sağlıklı nefes alıp vermelerini kolaylaştırırken diğer yandan da istenilen estetik görünümün kazanılmasını amaçlar. Bu ameliyatlarda izlenecek yol, hastanın şikayetleri, istekleri, burundaki kemik, et ve kıkırdak doku yapısına göre belirlenir. Deneyimli plastik cerrahlar tarafından gerçeklestirilen burun ameliyatlarıyla hastalar büyük oranda daha iyi bir sonuca kavusabilir. Ancak ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlardan dolayı ya da burnun ideal şeklini kazanması için revizyon ya da sekonder burun ameliyatlarına ihtiyaç duyulabilir. Burun travma üzerine ameliyat ediliyorsa birden fazla ameliyata ihtiyaç duyulması mümkündür, bu işlemler revizyon değil, tedavinin bir parçası olarak değerlendirilir.