Kanser tedavisi çok yönlü ve çok boyutlu işlemler bütününü kapsar. Plastik cerrahi de bu tedavi aşamalarında yer almaktadır. Meme kanseri tedavisinin bir parçası sayılan meme onarımı plastik cerrahlar tarafından yürütülür. Ayrıca deri kanserlerinin tanısı için gerekli işlemlerden ileri tedavi yöntemlerine kadar tüm uygulamalar plastik cerrahlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Radyoterapi tedavisi sonrası ciltte oluşan çeşitli iz ve istenmeyen görüntülerin giderilmesinde de yine plastik cerrahlar görev yapar. Bunların dışında kanser nedeniyle alınan doku ya da uzuvların onarımı ya da yeniden oluşturulmasını da içeren rekonstrüktif işlemler de plastik cerrahlarca ya da plastik cerrahi genel cerrahi iş birliği içerisinde yapılır. Kanserden çok geç kalmaktan korkun, sağlıkla ve bilimle kalın.