Ortognatik cerrahi çene ve yüz yapısındaki bozuklukları alt ve üst çenenin doğal kapanışını sağlayarak düzeltmek, yüzün estetik görünümünü ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen ameliyatlardır. Öncelikli hedef alt ve üst çenenin düzgün kapanması dolayısıyla çiğneme fonksiyonunun etkin şekilde sağlanmasıdır. Bununla beraber gerçekleştirilen ameliyat ile yüzün estetik unsurları da kurgulanabilmekte, yüzde tam bir harmoni kurgulanabilmektedir. alt ve üst çene dişlerinin uygun kapanma ilişkisini ve düzgün yüz estetiğini sağlamaya yönelik cerrahi girişimleri içerir. Fonksiyonel olduğu kadar yüz estetiğinin sağlanmasında son derece önemli ve gerekli bir cerrahi uygulamadır.

Tedavi Ortodontist ve Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahların ortaklaşa planlamaları ile şekillendirilip uygun bir hazırlık dönemi sonrası ameliyatın Plastik Cerrahlarca gerçekleştirilmesiyle sağlanır.

Ortodonti uzmanları diş hekimliğinin diş dizilim sorunları ile ilgilenen ve tel tedavilerini yapan uzmanları olup çoğu diş dizilim sorununu sadece tel tedavisi ile düzeltebilmektedirler. Ancak daha karmaşık problemler ameliyat ile düzeltilebileceğinden bu hastalarda ameliyat öncesi hazırlıklar yapıldıktan sonar hasta ameliyata alınarak sorunu düzeltilebilmektedir. Bu karmaşık problemler genellikle diş diziliminin yanısıra alt ve üst çenede kemik yapıda da sorunların olduğu durumları içermektedir. Bu sorunlar sefalometrik analiz denilen yöntemler ile irdelenir. Sefalometrik analizde yüz kemiklerinin birbirleri ile ve kafa kaidesi ile olan açısal ilişkileri ortaya konularak detaylı bir çalışma gerçekleştirilerek hastanın ihtiyaçları saptanır ve ona gore bir ameliyat planı yapılır. Ardından Plastik Cerrah ameliyatta yüz kemiklerini hareketlendirip olmaları gereken konuma taşıyarak yüzün gerek estetik gerek fonksiyonel restorasyonunu gerçekleştirir. Herbir kemiğin hareketi üç boyutlu olarak planlanıp kurgulanarak yüze en uygun estetik sonuç sağlanır.

Ağız kapanma sorunu olan (open bite), çenesi ileri çıkık (prognatik), geri yerleşimli (retrognatik), yüzde şekil bozukluğu veya asimetrisi olan, uzun,dar veya geniş yüzü olan hastaların plastik cerrahlar tarafından muayene edilip sorunlarının saptanması ve tedavilerinin planlanması önerilir.

Unutulmamalıdır ki bu denli teknik ve kompleks işlemler estetik algısı üst düzeyde olan Plastik Cerrahlarca gerçekleştirilmelidir. Zira plastik cerrah mücadeleci, meraklı, yaratıcı, yenilikçi, sınır tanımaz ruhuyla zorlukları aşar. En yeni teknikleri, yeni teknolojiler ile bilimsel tecrübe ve öngörü ile damıtarak naif bir şekilde sunarak üst düzeyde estetik sonuçlara ulaşabilir. Sanatının büyüsü biraz da bu zarafette gizlidir.