Güzel bir gülüş, sağlıklı çiğneme-ısırış fonksiyonları ve yüz bölgesi görünüşünde her iki çenenin çok önemli yeri bulunmaktadır. Ortognatik cerrahinin amacı ideal çene ve diş kapanmasını sağlayarak aynı zamanda yüz estetiğini optimize etmektir.

Her iki çene şekil bozuklukları estetik görünüş yanında nefes alma, çiğneme, yeme gibi doğal fonksiyonları da etkilemektedir. Bu problemlerde, “ortognatik cerrahi” çözümler son derece başarılı ameliyatlardır. Bu ameliyatlarda;

  • Alt çenenin ileri/geri alınması
  • Üst çenenin ileri/geri alınması
  • Her iki çenenin sağa/sola çevrilmesi
  • Her iki çenenin birbirine göre yukarı/aşağı ilerletilmesi
  • İki çeneye de yapılan kombine ameliyatlar
  • Yeni kemik oluşumu sağlamak için her iki çenede ‘distraksiyon’ yöntemi uygulamaları yapılabilir.

Sonuçları son derece yüz güldürücü olan çene estetiği ve ortognatik cerrahi yöntemleri, yeterli tıbbi ve cerrahi eğitim almış plastik cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilirse istenilen sonucu verebilir.