Meme asimetrisi, memelerden birinin diğerinden farklı şekil ya da boyutta olması demektir. Hemen her kadında görülebilen bu durum, gelişimsel sebepler, hormonal değişiklikler, hamilelik ve emzirme döneminden kaynaklı olabileceği gibi meme hacminde meydana gelen ani değişimler, kanser riski açısından kontrol edilmelidir.

Hastaya rahatsızlık verecek boyuttaki asimetriler ameliyatla düzelir. Asimetrilerin tedavisinde meme büyütme ya da küçültme ameliyatlarındaki yöntemler uygulanır. Bu iki yöntemin bir arada kullanılabileceği ameliyatlara gerekli durumlarda dikleştirme işlemi de eklenir. Böylece bir yandan memelerin görüntüleri eşitlenirken, diğer yandan daha estetik bir meme görüntüsü sağlanmış olur.

Meme asimetrisi ameliyatı, kullanılan yönteme bağlı olarak 2-4 saat arasında sürer ve genel anestezi altında yapılır. Ameliyat sonrası gündelik hayata dönüş tam olarak geri dönüş uygulanan yönteme bağlı olarak 3 gün ile 20 gün arasında değişiklik gösterir.

Daha detaylı bilgi almak için ersoykonas@gmail.com adresinden ve Instagram’da @ersoykonas hesabıyla iletişime geçebilirsiniz.