Meme ucu ve areola olarak adlandırılan kahverengi renkli meme halkasında doğuştan gelen durumlar veya doğum, kilo değişiklikleri gibi etmenlerden kaynaklanan sorunlar, genellikle üç farklı şekilde ortaya çıkar:

  • Meme ucunun içeriye doğru çökük olması (gömülü meme ucu)
  • Meme ucunun ve/veya meme halkasının aşırı büyük ve geniş olması
  • Meme ucunun eksik olması

İçe çekik meme ucu olan hastalarda meme büyütme ameliyatı çoğu zaman yeterlidir. Meme ucu sıkıştırıldığında doğal görünüm kazanır. Meme ucu dikleştirme işlemi basit bir operasyonla gerçekleştirilebilir. Bağ dokusu gevşetilir, yumuşak doku flepleriyle desteklenir. Kanser sonrası onarımlarda meme başı lokal deri flepleri veya doku transferiyle şekillendirilir. Areola dövme veya deri grefti ile oluşturulabilir.

Meme ucunun dışarı doğru aşırı çıkıntı yapması veya fazla büyük olması da sorunlardan birisidir. Bu durum özellikle sık doğum yapan ve emziren kadınlarda sıkça görülür. Meme ucu ve areolanın küçültülmesi için basit bir cerrahi operasyonla estetik bir görünüm elde etmek mümkündür.

Meme ucu doğuştan olmayabilir ve kanser, enfeksiyon, yanık veya travma sonucu da kaybedilebilir. Bu durumda en yaygın tedavi, kahverengi alanın dövme veya kalıcı makyaj ile yeniden oluşturulmasıdır. Uygun doku bulunursa, meme ucunun oluşturulması da mümkündür. Meme başının onarılması genellikle tedavinin ardından 6 ila 12 ay arasında gerçekleştirilir.