Genetik faktörler, doğuştan gelen ya da gelişim dönemindeki sebepler, enfeksiyonlar, travmalar, kanser gibi unsurlar, meme ucunda istenmeyen görüntüleri ortaya çıkarır. Meme ucunun gömülü ya da çökük olması, olağandan büyük olması ya da hiç olmaması bu bölgede görülen bazı estetik problemlerdir. Meme ucundaki estetik problemler, ameliyatla giderilebilir.

Meme ucundaki estetik sorunlar, meme büyütme, küçültme ve dikleştirme ameliyatları ile çözülebileceği gibi tek başına bu alana yönelik bir ameliyatla da ortadan kaldırılabilir

Meme ucunun çökük olması, lokal anestezi altında gerçekleştirilecek bir ameliyatla düzelebilir. Meme ucu kaybı durumunda, aynı görüntüyü verecek benzer bir doku oluşturulur. Gerekli durumlarda dövme yardımıyla bu bölgedeki renk farklılıkları da giderilebilir.

Meme ucu estetiği, bu alandaki asimetrik görüntünün de ortadan kaldırılmasını sağlar.