Meme taramaları, olası kanser vakalarının erken saptanmasında, daha kolay ve hızlı şekilde tedavi edilmesinde hayati öneme sahip. Ancak meme kanseri geçirmiş olan ve tedavi ile birlikte meme onarımı da yaptırmış hastalarda da hastalığın takibi oldukça önemli.

Bu aşamadan sonra hekimin önerdiği aralıklarla gerekli tetkiklerin yaptırılması, ultrason, MR ve mamografi gibi işlemlerin uygulanması bir yandan tedavinin etkinliğini ortaya çıkarırken, diğer yandan da olası nükslerin erken fark edilmesine ve tedavinin zaman kaybetmeden planlanmasını sağlar.

Onarım ameliyatları sonrası da ilgili tetkiklerin yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Aksine mevcut riskleri en aza indirmek için mutlaka da yapılması gerekir. Onarım ameliyatı sonrası görüntüleme tetkikleri sırasında, çekimi yapan hekim ve sağlık personelini, ilgili ameliyatlarınız konusunda bilgi vermeniz gerekir. Böylece uygulanan protez ya da diğer yöntemlerin, görüntüleme tetkikleri sırasında yanlış değerlendirilmesi önlenmiş olur. Konuyla ilgili olarak hekimler sizi bilgilendirecektir.

Konu hakkında detaylı bilgi almak için https://ersoykonas.com/ linkini ziyaret edebilir, info@ersoykonas.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.