Meme estetiğinde uygulanacak yöntem, hastaya göre değişir ve her hasta için özel olarak planlanır. Örneğin meme sarkması sorununa çoğunlukla memedeki hacim kaybı da eşlik eder. Bu nedenle meme dikleştirme işlemlerinde ek olarak protezler de kullanılabilir. Bu ameliyatlar için uygun yöntemin belirlenmesinde hastanın genel durumu, meme dokusundaki hacim ve meme ağırlığı belirleyicidir. Meme küçültme ameliyatlarında da memenin boyutu, varsa sarkmanın boyutu, cilt altı dokusunun yapısı, meme başının şekli ve konumu, göğüslerdeki kas yapısına göre ameliyat yöntemi belirlenir. Meme protezleriyle yapılan büyütme ameliyatlarında da hastanın boy, göğüs kafesi ölçüsü ve yaşam tarzı gibi faktörler göz önüne alınır ve bu kriterlere göre protezin şekli ve büyüklüğü belirlenir.

Tüm estetik cerrahi ameliyatlarında olduğu gibi meme estetiği ameliyatlarının da başarısında sağlıklı bir hasta hekim ilişkisinin kurulmasının rolü büyüktür.