Zaman, ultraviyole ve yerçekiminin cilt üzerindeki olumsuz etkileri kendisini ilk olarak göz çevresinde gösterir. İlk olarak gözlerin dış kısmında kaz ayağı da denilen kırışıklıklar oluşmaktadır. Takiben üst kapaklarda sarkma, alt kapaklarda ise torbalanma oluşmaktadır. Oluşan bu deformasyonların fark edilebilirliği gün içerisinde değişebilmektedir. Kişiler olduklarından daha yaşlı görünmektedirler. Kimi hastaların şikayetleri o denli şiddetlidir ki çevrenin kendilerindeki bu sorunun alkol ile bağlantılı olduğunu sanmalarından yakınırlar.

Göz kapağı estetiği genellikle çevre dokular ile kombine olarak gerçekleştirilir. Alt göz kapağının estetiğinden bahs ederken yanak bölgesi ve orta yüz, üst kapak estetiğinden bahs ederken ise kaş ve alın bölgesini göz ardı edemeyiz. Bununla beraber bu ek girişimler kendi başlıklarının altında ayrıca anlatılmaktadır.

Üst göz kapağı ameliyatları local anestezi ile yapılabilecek iken alt kapakta sedasyon denilen hastayı sakinleştirip uyutan anestezikler verilebilir. Ameliyat sahası genişleyip kombine edilecek işlemler eklendiğinde ise (Örneğin alın germe, orta yüz gençleştirme gibi) genel anestezi tercih edilebilir. Ameliyatın süresi uygulanacak işlemin kapsamına göredeğişmekle beraber kabaca üst kapaklar 30-45 dakika, alt ve üst kapakların birlikte ameliyatı ise 1,5 saat dolaylarında sürmektedir. Ameliyat sonrasında üst kapak kesi bölgeleri ince bandlarla, alt kapak kesi alanı ise özel kremlerle kapatılır.

Göz kapağı ameliyatları basit işlemler değildir. Ameliyatın iyi planlanması, ince hesapların yapılması gerekir. Şöyle ki kimi zaman kapaktan yağ çıkarılır, kimi zaman yeri değiştirilir, kimi zaman ise yağ enjeksiyonu ile ekleme yapılır. Hangi işlemin kime hangi sıra ile ne kadar yapılacağı karar vermek ince analizler yapmayı gerektirir. Göz kapağı estetiği çok iyi sonuçlar veren bir kozmetik ameliyat olmakla beraber, oluşabilecek komplikasyonların çözümündeki zorluklar nedeniyle konunun uzmanı olan hekimlerce yapılmalıdır. Estetik cerrahın hasta ve dokuya olan naif yaklaşımı kuşkusuz sonuçların daha iyi olması açısından hasta için bir avantaj sağlayacaktır. İyi planlama ve hassas cerrahi teknik komplikasyonları en aza indirecektir.