Yaşlanma belirtilerinin ilk ortaya çıktığı bölge göz çevresidir. Bu bölgede en sık meydana gelen sorunlar kazayağı çizgileri, göz kapağında sarkma, gözaltında torbalanmadır.
Göz çevresindeki ilgili sorumlara tek başına müdahale edilebildiği gibi birden fazla şikayetin giderildiği kombine tedaviler de düşünülebilir. Örneğin alt göz kapağına yönelik ameliyatlar, yanaklar ve orta yüz bölümüne ilişkin ameliyatlarla da kombine şekilde yapılabilir.
Üst göz kapağına yönelik şikayetlerle ilgili olarak da kaş ve alın bölgesine de müdahalede bulunmak, yüzün bu kısımlarındaki şikayetleri tedavi etmek mümkündür.
Kombine yüz estetiği ameliyatları tecrübeli bir plastik cerraha en çok ihtiyaç duyulan ameliyatlardır. Bu seçim için dijital birçok manipülasyona açık olan sosyal medya duyurularını değil doktorun eğitimini, tecrübesini değerlendirmenizi önemle tavsiye ederim.
Daha detaylı bilgi almak için ersoykonas@gmail.com adresinden ve Instagram’da @ersoykonas hesabıyla iletişime geçebilirsiniz.