Endoskopik ameliyat, cerrahi işlem sırasında vücut içine endoskop (ince, ışıklı bir tüp) yerleştirilerek gerçekleştirilen minimal invaziv bir yaklaşımı ifade eder. Bu ameliyatlar genellikle küçük kesiler veya doğal vücut açıklıkları kullanılarak yapılır. Endoskopik ameliyatlar, geleneksel cerrahi yöntemlere kıyasla daha az invazif olup, daha küçük yara izleri, daha az kan kaybı ve daha hızlı iyileşme süreleri ile ilişkilidir.
Endoskopik ameliyatın diğer cerrahi ameliyatlardan bazı farkları şunlardır:

  • Minimal İnvazivlik: Endoskopik ameliyatlar, genellikle küçük kesiler veya doğal vücut açıklıkları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu, geleneksel cerrahi ameliyatlara kıyasla daha az doku hasarı anlamına gelir.
  • Daha Küçük Yara İzleri: Endoskopik ameliyatlar sırasında kullanılan küçük kesiler, genellikle daha küçük yara izlerine neden olur. Bu, estetik açıdan daha avantajlı olur.
  • Daha Hızlı İyileşme Süreleri: Minimal invaziv doğası nedeniyle endoskopik ameliyatlar genellikle daha hızlı iyileşme süreleri ile ilişkilidir. Hastalar, ameliyat sonrası daha çabuk normal günlük aktivitelerine döner.
  • Daha Az Kan Kaybı: Geleneksel cerrahiye göre endoskopik ameliyatlar genellikle daha az kan kaybı ile ilişkilidir.
  • Daha Az Ağrı ve Rahatsızlık: Minimal invaziv yaklaşım, ameliyat sonrası ağrı ve rahatsızlık düzeyini azaltır.
  • Daha İyi Görüntüleme ve İşlevsellik: Endoskoplar, cerrahın vücut içindeki yapıları daha net bir şekilde görmesini sağlar, bu da daha hassas ve etkili cerrahi müdahalelere olanak tanır.