Yüz gençleştirme için yüz derisine uygulanacak yüzeyel işlemler, hızlı sonuç verir ve etkili olurlar. Fraksiyonel veya ablative lazer uygulamaları, dermabrazyon (soyma) peeling (kimyasal soyma) enjeksiyonlar ve dermaroller uygulamaları sayılabilir. Bu yöntemlerin ortak özellikleri derinin yüzeyel katmanlarında oluşturulan etki ile yüzeyel rejenerasyonu artırmalarıdır. Derinin kendini yenileme ve gençleştirme mekanizmaları bu sayede aktive olur. Bu yöntemler kalıcı fayda sağlamazlar, dönem dönem tekrarlanmaları gerekir. Cerrahi olmayan cilt yenileme işlemleri dermatoloji ya da plastik cerrahi uzmanları tarafından uygulanmalıdır.