Alt Çene ucunu ilgilendiren sorunlar çenenin ileride-geride olması, küçük-büyük olması veya asimetrik olması şeklinde kendisini gösterebilir. Diş dizilimleri normal, alt ve üst çene kemik ilişkileri ve yüz kemiklerinin birbirleri ile olan açıları doğal olduğu halde sadece çene ucu deformiteleri de görülebilir.

Çene ucu deformitelerinde çene ucu belirgin ise törpüleme veya geri kaydırma işlemleri ile düzeltmeler yapılabilmektedir. Çene ucu geride yerleşik veya küçük ise bu durumda çene ucu protezleri veya ileri kaydırma yöntemleri ile sorun çözülebilmektedir.

Plastik Cerrai kliniklerine yüz estetiği kaygılarıyla başvuran pek çok hasta gerçek sorunun ne olduğunu ayırt edememiş olabilir. Bu durumda konsültasyon esnasında hastanın kaygılarını iyi algılamak ve şikayetlerin birbiri ile olan ilişkileri değerlendirilerek hastanın asıl isteği ve ihtiyacı saptanarak bu alana odaklanılmalıdır. İlk bakışta yüzün unsurları ayrı ayrı estetik açıdan değerlendirilmemekte beynimiz once yüzdeki anatomik oluşumların birbiri ile orantısal ilişkisini değerlendirmektedir. Bu nedenledir ki plastic cerrah yüzün estetik üniteleri ve anatomic yapılarının birbiri ile harmonic ilişkilerini kurgulamalıdır. Gerçek güzellik tek tek parçaların yapısından çok bütünü oluşturan unsurların birbiriyle ilişkisi ve uyumuna bağlıdır.