Ülkemizde gerçekleştirilen en sık kozmetik ameliyat olan burun estetiği nadir de olsa istenen düzeyde iyi sonuçlanmayabilir. Bu durumda ikinci bir düzeltme ameliyatı gerekmektedir. Ameliyat sonrası düzeltme işlemleri iki ayrı nedenle yapılabilmektedir. Birincisi, ameliyatı yapan cerrahın burun ucu veya sırtındaki ufak tefek düzensizlik ya da eğrilikleri daha basit, kısa, küçük bir ameliyat ile düzeltmesidir. Oldukça hassas planlanmış ve çok deneyimli cerrahların yaptığı ameliyatlarda dahi %5 ile arasında değişen oranlarda tamamlayıcı ufak düzeltmelere gereksinim duyulabilmektedir. Düzeltme ameliyatlarının bu gurubu burun estetiğinin doğasında var olan işlemlerdir.

Düzeltme işlemlerinin diğeri ise işin uzmanı olmayan ya da deneyimsiz kimselerce yapılmış olan ameliyatlardan sonra ortaya çıkan oldukça komplike sorunların düzeltilmesi için yapılan ameliyatlardır. Bu hastalarda belirgin çökmeler, ciddi eğrilikler, doku destek kayıpları gözlenebilmektedir. Bu guruptaki hastalarda sorunu düzeltmek için çok daha karmaşık, uzun süren ve zor işlemlere gereksinim duyulur. Özellikle çökmelerin ve destek kayıplarının düzeltilebilmesi için kulak arkası veya kaburgalardan ek kıkırdak almak ve bu kıkırdaklar ile onarımı gerçekleştirmek gerekebilir. Bu hasta gurubunda ulaşılabilecek estetik kazanç diger ameliyatlar ile karşılaştırıldığında daha azdır. Bu durumun hasta ve hekim arasında detaylı olarak görüşülmesi ve beklentilerin daha gerçekçi boyuta taşınması gerekmektedir.

Burun ameliyatlarından sonra düzeltme gerekliliği ortaya çıkarsa doku iyileşmesinin tamamlanması önemlidir. Bunun için 6 ay ile bir yıl arasında bir sure beklenmesi oldukça önemlidir.