Boyun bölgesindeki sarkıklığın en etkin tedavisi ameliyat ile sağlanır. Kimi enerji kaynaklı tedavi yöntemleri ameliyat olmak istemeyen hastalarca tercih edilirse de bu yöntemler hiçbir zaman ameliyat kadar etkin bir düzeltme sağlayamazlar. Ayrıca tekrarlayan seanslara ihtiyaç duyulur ve maliyet yükselir.
Aslında farklı cerrahi yöntemleri bir strateji doğrultusunda planlamak, kimi zaman farklı ameliyatlar ile kombine etmek ve her hastaya gerekli olan ameliyatı uygulamak en ideal sonuca ulaşmayı sağlayacaktır.
Diğer yandan ameliyat sonrasında yıllar geçtikçe boyun derisinde yer çekimi ve yaşlanmaya bağlı bağ doku gevşemesiyle tekrar deformasyon görülebilir. Bu durum bir dezavantaj olarak görülebilse de hasta hiç ameliyat olmamış olsa idi ortaya çıkacak tablodan yine de çok daha iyidir. Bu durumda yeniden müdahale gerekebilir.