ÇENE UCU ESTETİĞİ KİMLERE YAPILIR?

Çenede görülen sorunlar çenenin ileride-geride olması, küçük-büyük olması veya asimetrik olması şeklinde ortaya çıkabilir. Çene ucu deformitelerinde çene ucu belirgin ise törpüleme veya geri kaydırma işlemleri ile düzeltmeler yapılabilmektedir. Çene ucu geride yerleşik veya küçük ise bu durumda çene ucu protezleri veya ileri kaydırma yöntemleri ile sorun çözülebilmektedir. Plastik cerrahlara yüz estetiği talebiyle başvuran hastaların pek çoğu gerçek sorunun ne olduğunu doğru tespit edemeyebilir. Konsültasyon esnasında hastanın kaygıları ve istekleri göz önünde bulundurularak asıl ihtiyacı tespit edilir.

ÇENE TÖRPÜLEME AMELİYATI NEDİR?

Çene estetiğinde en sık uygulanan işlemlerden birisi de çene ucu törpüleme ameliyatıdır. Çene ucunda öne ve yanlara doğru olan fazlalıkların giderilmesi için tercih edilen bir operasyondur. Çenenin yüz ile orantılı olabilmesi için çene ucu özel cihazlarla törpülenir ve kısaltılır. Bu operasyon ameliyat ortamında genel anestezi altında, ağız içinden açılan kesiden gerçekleştirilir. Bu sayede dışarıdan görünen bir iz kalmaz. Ameliyat sonrası iyileşme yaklaşık bir ay sürer.