Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, kendine özgü organ sistemi olmayıp vücudun tamamı ile ilgilenen, özgün prosedürlerden çok prensiplere dayanan, gelenek ve buluşları harmanlayarak en ideal tedaviyi hastaya göre değişken olarak sunabilen bir branştır. Aynı anda...